Artikel

Rapportage Gezonde Schoolgebouwen GSA

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 6 mei 2020

Het programma Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam 2015-2018 is in 2015 gestart om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in de gemeente Amsterdam les krijgen in een gezonde leeromgeving met voldoende frisse en gezonde lucht (= laag CO2-gehalte en bescherming tegen fijnstof). Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat een gezond binnenklimaat bijdraagt aan de prestaties van zowel kinderen als leerkrachten en leidt tot minder gezondheidsklachten. De gemeente investeert daarom samen met de schoolbesturen in goede ventilatiesystemen in klaslokalen van het primair onderwijs (PO), speciaal onderwijs (SO) en voortgezet onderwijs (VO). Schoolbesturen melden hun scholen aan voor deelname aan het programma en committeren zich aan de cofinanciering en de onderhoudsverplichting als de maatregelen zijn gerealiseerd. Deelname is niet verplicht maar wordt wel sterk gestimuleerd door de gemeente.

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 6 mei 2020

Behandelend ambtenaar: Anneke Loeve,  Anneke.Loeve@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Gemeente Amsterdam

Projectmanagementbureau (PMB)

Opdrachtgever: Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ)

Projectteam Gezonde Schoolgebouwen

Contact: info@gezondescholen.amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten