Collectie

Diversiteitsvraagstukken

Inholland

De onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken draagt met praktijkonderzoek bij aan kennisontwikkeling en -verspreiding. Het team van lector De Jong neemt het onderwijsproces van Inholland onder de loep om kansen en knelpunten rond diversiteit te vinden en de opleidingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van diversiteitsbeleid. Daarnaast wil de onderzoeksgroep helpen bij het creëren van netwerken om stage-, afstudeer- of werkplekken te vinden voor studenten mét - en zonder een migratieachtergrond. Ook de professionalisering van docenten op het gebied van diversiteit is een speerpunt voor De Jong.

Meer informatie

Voor onderwijs en werkveld

Vanuit haar onderzoekslijn werkt lector Machteld de Jong samen met studenten, docentonderzoekers, organisaties en instellingen aan diverse projecten. Samen met het werkveld wordt gekeken hoe er binnen bedrijven wordt gedacht over thema’s zoals diversiteit op de werkvloer en discriminatie. Ook de oprichting van een landelijk diversiteitsplatform behoort tot de initiatieven van de onderzoekslijn.

 

Bron: Inholland

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Inholland afbeelding