Artikel

Niet iedereen houdt zich aan de coronamaatregelen. Hoe verklaren we dit?

Maatschappij en Gedragswetenschappen UvA

Het opvolgen van de coronamaatregelen is cruciaal om de verspreiding van het virus af te remmen. Maar niet iedereen doet dit voldoende. Gedragspsycholoog Frenk van Harreveld gaat met behulp van een systeembenadering op zoek naar de oorzaken hierachter. Het onderzoek is gefinancierd binnen het NWO ‘fast-track data’ programma.

Het opvolgen van de preventieve maatregelen, zoals social distancing en regelmatig de handen wijzen, zijn cruciaal om de snelheid waarmee het coronavirus zich verspreidt te verminderen. Veel mensen doen dit echter niet voldoende. Het is belangrijk de oorzaken hiervan te kennen.

Met het project 'A complex systems approach to the psychology of adherence to corona protective guidelines' gaat gedragspsycholoog Frenk van Harreveld van de Universiteit van Amsterdam op zoek naar de oorzaken van het wel of niet opvolgen van de maatregelen. Hij gebruikt hiervoor een systeembenadering.

Focus van het onderzoek

Specifieke aandacht zal uitgaan naar:

  • risicopercepties
  • kwetsbaarheid
  • vertrouwen in (communicatie door) de overheid en gezondheidszorg
  • emoties als gevolg van de pandemie
  • meningen over de preventieve maatregelen.

Daarnaast zal Harreveld effectieve interventies identificeren en toetsen die het volgen van de maatregelen kunnen stimuleren.

NWO fast track

Het onderzoek is gefinancierd binnen het NWO ‘fast-track data’ programma, dat in het leven is geroepen vanuit de NWO-domeinen Exacte en Natuurwetenschappen, Sociale en Geesteswetenschappen en Technische en Toegepaste Wetenschappen voor het vergaren van data die alleen tijdens de COVID-19 crisis kunnen worden verzameld en voor vraagstukken die zich tijdens de coronacrisis in de samenleving voordoen.

Bron: UvA FMG

Lees meer over NWO 'fast track' onderzoeken

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: NWO