Collectie

Creative Business

Inholland

De onderzoeksgroep Creative Business is de onderzoeksgroep van en voor het domein Creative Business van Hogeschool Inholland. Een team van lectoren en associate lectoren werkt aan ontwerpgericht onderzoek in het werkveld van de creatieve professional. We voeren dat onderzoek veelal uit binnen urban living labs, samenwerkingsverbanden van stakeholders (onderwijs, onderzoek, werkgevers en andere betrokkenen) rond maatschappelijke vraagstukken in de stedelijke gebieden waar onze hogeschool studenten opleidt.

Meer informatie

Voorbeelden daarvan zijn het Urban Leisure & Tourism Lab in Amsterdam-Noord en onderzoek binnen het Future Playgrounds Lab, het Metropolitan Media Lab, en Open Sluisbuurt. Naast onze projecten in de metropoolregio Amsterdam is de onderzoeksgroep Creative Business actief in Utrecht, Haarlem en de metropoolregio Rotterdam Den Haag. De ambitie is om in alle steden waar onze opleidingen gevestigd zijn te werken in urban living labs waarbij onderzoek en onderwijs elkaar versterken.

Ons onderzoek vindt momenteel plaats binnen vier onderzoekslijnen:

Bron: Inholland.nl

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Bron: inholland.nl