Deelnemer

Peter Vrieler

gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost

strategisch adviseur

In 2003 kwam ik bij de gemeente in dienst. Ik heb verschillende functies bekleed. Momenteel werk ik in stadsdeel Zuidoost als strategisch adviseur.

Mijn phd-onderzoek is gericht op de "government" rond irreguliere migranten. Door een vergelijkend onderzoek te doen tussen Amsterdam, Rotterdam en Utrecht probeer ik te achterhalen hoe het lokale krachtenveld van ngo's en gemeente van invloed is op de inclusie of juist exclusie van irreguliere migranten. Ik ben aan de UvA gestart in januari 2021 en word begeleid door Jan Willem Duyvendak (Sociologie) en Floris Vermeulen (Politicologie).