Artikel

Aanvalsplan voor het Nederlandse landschap

Gemeenteraad 15 februari 2017

Behoud en versterking van een divers en rijk landschap. Onze karakteristieke landschappen staan onder druk. Verstedelijking, intensivering van de landbouw en gebrek aan ruimtelijke sturing maken onze landschappen onherkenbaar en onleefbaar, voor mens en natuur. De zorg in de samenleving is groot. Het tij moet gekeerd, vindt ook Natuurmonumenten. Tijd voor een aanvalsplan om onze landschappen te beschermen en te versterken. Natuurmonumenten maakt zich samen met haar achterban grote zorgen. Want waar het al ruim een eeuw onze taak is om natuur, erfgoed en karakteristiek landschap te behouden en te herstellen, merken wij dat onze gebieden meer en meer geïsoleerd komen te liggen door verstedelijking en intensivering van de landbouw. Al vele jaren vindt er een zoektocht plaats naar de manier waarop het zo bijzondere Nederlandse landschap kan worden beschermd. Dat landschap
kenmerkt zich door veel afwisseling, schaalverschillen en een cultuurrijk verleden: het resultaat van een eeuwenlange ontwikkelingsgeschiedenis. In dat landschap hebben zich de meest uiteenlopende
en belangrijke natuurwaarden ontwikkeld. Geen land ter wereld is zo gevarieerd als het onze. Maar in dat landschap gebeurt van alles. Er zijn heel veel gebruikers en er vinden steeds nieuwe ontwikkelingen
plaats. Van het planten van een boom in iemands tuin tot het bouwen van een nieuwe wijk en de aanleg van de Marker Wadden. Ook dat is niet nieuw. Landschap en ontwikkeling gaan al vele eeuwen hand in hand. Toch dreigen we nu ons landschap te verliezen; de dynamiek die het landschap eigen is, slaat om in verwoesting van alles wat we zo aan het landschap waarderen. De balans natuur-cultuur is verstoord, de schoonheid van het landschap aangetast.

Behandeld in Gemeenteraad 15 februari 2017

Bron: Natuurmonumenten

Natuurmonumenten - natuurmonumenten.nl

auteurs: Frans Bosscher, Kirsten Haanraads, Paul Smeulders

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten