Artikel

Draagvlak Aardgasvrij

Hoe staan de bewoners van Amsterdam tegenover Aardgasvrij? Wat meten ze al; wat vinden ze nog onduidelijk; wat is hun houding? Dit onderzoek is gericht op de buurten waarin ook het participatietraject start of is gestart. Het bouwt voort op een stadsbreed onderzoek naar awareness met een 0-meting in 2018 en een 1-meting in 2019 (uitgevoerd door DESAN Research Solutions).

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente Amsterdam, directie Ruimte & Duurzaamheid.

 

Alle rechten voorbehouden