Collectie (3)

Lectoraat Management van Cultuurverandering

Het lectoraat Management van Cultuurverandering biedt advies aan organisaties op basis van wetenschappelijk onderzoek met studenten (o.a. Bestuurskunde en Toegepaste Psychologie). Daarmee verbindt het lectoraat praktijkvragen, onderzoek en onderwijs met elkaar.

Meer informatie

ONDERZOEK 

Vaak is cultuurverandering nodig om het gedrag in organisaties ingrijpend te wijzigen. Cultuur- en gedragsverandering zijn complexe onderwerpen. Onderzoek maakt het mogelijk hier grip op te krijgen.

BEROEPSPRAKTIJK 

Het lectoraat heeft een maatschappelijk doel. Het wil bestuurders, managers en projectleiders voorzien van managementinformatie. Die informatie kan door leidinggevenden worden gebruikt om hun organisaties beter te richten op de grootstedelijke vraagstukken waar zij verantwoordelijkheid voor dragen. Centrale vraag is steeds: Welke interventies zijn nodig om een gewenste cultuurverandering te bereiken?

ONDERWIJS

Leren is naast onderzoek de tweede kerntaak in het werk van het lectoraat. De HvA leidt studenten op tot gecertificeerde cultuuronderzoekers. Iedere student krijgt verantwoordelijkheid voor een eigen onderzoeksdeel. Zo leren de toekomstige professionals veel over de complexe vragen die de beroepspraktijk kenmerken en hoe ze daarmee om kunnen gaan. De HvA waarborgt de kwaliteit van het onderzoek door supervisie van professionele onderzoekscoördinatoren en onderzoeksleiders.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: HVA_MR_CULTUUR_2.jpg

Icon afbeelding: HVA_MR_CULTUUR_2.jpg

Sorteren op: