Artikel

Daling wanbetalers zorgverzekeringen

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 26 februari 2020

Aanleiding voor dit rapport is een interne notitie uitgebracht in november 2017 door de Ombudsman Metropoolregio Amsterdam om een doorbraak teweeg te brengen in de wanbetalersregeling (zie kader). Volgens deze notitie zaten er toen in Nederland 300.000 mensen in de wanbetalersregeling (hierna: wanbetalers), waarvan de helft structureel, terwijl de regeling eigenlijk als tijdelijke maatregel is bedoeld.
Na publicatie van de notitie heeft Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) in opdracht van de afdeling armoedebestrijding (directie Inkomen) van de gemeente Amsterdam een onderzoek uitgevoerd om beter in beeld te krijgen welke Amsterdammers te maken hebben met betalingsachterstanden/schulden. Hiervoor is gekeken naar Amsterdammers in de wanbetalersregeling, Amsterdammers aangemeld bij Vroeg Eropaf en Amsterdammers bekend bij schuldhulpverlening.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 26 februari 2020

Behandelend ambtenaar "Wanbetalers": Karen Nieuwenhuis, karen.nieuwenhuis@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Bron: OIS in opdracht van WPI, Daan Schmitz, d.schmitz@amsterdam.nl, Idske de Jong, idske.de.jong@amsterdam.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten