Collectie (2)

Ondernemend Participeren

Hoe kan een duurzame ondersteuningsstructuur in de wijk voor kleinschalig ondernemerschap en ondernemend participeren gecreëerd worden? Hoe kunnen er werkzame interventies in de wijk plaatsvinden voor toeleiding naar werk en ondernemerschap?

Meer informatie

Binnen dit project zal er een relatie gelegd worden met cultuuromslag.  Hierbij maken we gebruik van drie invalshoeken:

  • De waarde van lokale economische structuren en manieren om die te versterken. 
  • Het potentieel van collaboratief ondernemen, lokale netwerken en peer to peer learning bij kleinschalig en kwetsbaar ondernemerschap
  • Condities voor activeren, leren en professionaliseren van ondernemen vanuit een kwetsbare positie.

Samenwerkingspartners:
Gemeente Amsterdam RvE WPI, Buurtwinkels HvA, Amsterdamse school, HvA lectoraat Management van Cultuurverandering, programma Ondernemerschap,  lectoraat gedifferentieerd HRM. 

Onderwijs:
We werken binnen dit project samen met studenten van diverse HvA opleidingen die stage lopen bij de BOOT buurtwinkels HvA.

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: ondernemend-participeren-vanuit-de-wijk_edit.jpg

Sorteren op: