Artikel

MSc Thesis UvA - Buurtbudget in Slotermeer-Noordoost: democratisering van begroting gemeenschapsgeld: Een onderzoek naar deelnemers van de pilot buurtbudget in Slotermeer- Noordoost

Door Maya Pauels

De gemeente Amsterdam heeft buurtbudgetten vrijgemaakt waar bewoners zelf over gaan. In Nieuw-West konden bewoners en ondernemers in 2019 met plannen komen voor de wijk Slotermeer Noordoost en die zelf samen begroten.

Wat zijn de sociaal-demografische kenmerken van de planindieners, wat zijn hun motivaties voor deelname en wat is hun kijk op de organisatie en uitvoering van hun eigen plan?

Auteur: Maya Pauels
Master Sociologie
Graduate School of Social Sciences
Universiteit van Amsterdam

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - Slotermeer

Media

Documenten