Artikel

Towards increasing youth volunteer participation in Slotervaart

Understanding the factors that affect the initial decision of young individuals, living in Amsterdam Slotervaart, to participate in Voluntary Work

In de Amsterdamse wijk Slotervaart participeert een relatief laag aantal inwoners in vrijwilligerswerk (20%) in vergelijking met de rest van de stad (35%). In dit onderzoek werd de term ‘vrijwilligerswerk’ gedefinieerd aan de hand van het onderzoek van Penner (2002; 2004) en het onderzoek van Klaver, Tromp & Oude Ophuis (2005), wat resulteerde in de volgende definitie: 'niet-verplicht en onbetaald werk dat wordt uitgevoerd met het doel de samenleving in het algemeen te ondersteunen, of met betrekking tot de behoeften van andere personen, inclusief de informele zorg door familieleden'. Eerder uitgevoerde onderzoeken illustreren hoe deelname aan vrijwilligerswerk niet alleen gunstig is voor de ontvangers (bedrijven/organisaties), maar ook voor de personen die het werk verrichten. Het doen van vrijwilligerswerk in de jongere jaren heeft een positieve invloed heeft op de persoonlijke ontwikkeling, de levensvoldoening en het verbetert het zelfvertrouwen van een individu. Samen met een toenemend geluksgevoel leidt dit tot psychologische bloei en verbeterde leerprestaties op latere leeftijd. Bovendien blijkt vrijwilligerswerk ook een positief effect te hebben op een sociaal niveau en de samenleving, omdat het de sociale cohesie en het gevoel van gemeenschap en verbondenheid zou verbeteren. Concluderend zou de gemeenschap in Slotervaart veel baat hebben bij een toename in vrijwilligers. In dit onderzoek worden factoren onderzocht die van invloed zijn op de initiële beslissing van jongeren om vrijwilligerswerk te doen. Het doel is om aanbevelingen te maken voor vrijwilligersorganisaties over hoe ze hun wervingsstrategieën kunnen verbeteren en over hoe ze in het algemeen de activiteiten en het aanbod omtrent vrijwilligerswerk zouden kunnen optimaliseren. In dit onderzoek wordt de volgende vraag beantwoord: "Welke factoren beïnvloeden de initiële beslissing, van jongeren van 16 tot 27 jaar in Amsterdam Nieuw-West, Slotervaart, om deel te nemen aan vrijwilligerswerk?".

Studenten VU

Media

Documenten