Artikel

Het fieldlab van de HvA / BOOT in Nieuw-West

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de gemeente Amsterdam hebben de samenwerking recent geïntensiveerd en bouwt voort op het jarenlange partnerschap van het HvA-speerpunt Urban Management met diverse Amsterdamse stadsdelen (Nieuw-West, Oost en Zuidoost). Er wordt gewerkt in zogenoemde fieldlabs: gezamenlijk gecreëerde experimenteerzones in Amsterdamse buurten en wijken waarin nieuwe aanpakken worden getest. Deze werkwijze wordt nu doorontwikkeld naar de hele stad via deze nieuwe afspraken. Drie thema’s staan daarbij centraal: sociale en economische participatie, collaboratief ondernemen en inclusieve gebiedsontwikkeling. Nieuw-West blijft in de samenwerking een belangrijk onderzoeksgebied.
Sinds de zomer van 2014 zijn tientallen onderzoekers en honderden studenten uit diverse HvA domeinen zijn betrokken (geweest) bij de samenwerking tussen HvA en stadsdeel Nieuw-West. Klik hier voor een overzicht van alle (afgeronde en lopende) projecten.
De HvA verkent met het stadsdeel om een fieldlab (c.q. meerjarig onderzoek) op te tuigen rondom de stedelijke vernieuwing van de Burgemeester Röellstraat en omgeving (ontwikkelbuurt Lodewijk van Deysselbuurt). Schaalgrootte en participatie zijn belangrijke thema’s. Onder de paraplu van BOOT gaat men zich in 2020 richten op de Wildeman.
BOOT staat voor Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling en bestaat uit drie kenniswinkels. Vanuit deze kenniswinkels, die midden in de wijk staan, wordt het onderwijs met de stad en met grootstedelijke vraagstukken verbonden. Studenten doen onderzoek naar een verscheidenheid van thema’s die spelen in de wijk, zoals stedelijke ontwikkeling, armoede, gezondheid en eenzaamheid. Binnen de Kweekvijver voor Stadsvernieuwers doen afstudeerstudenten van de HvA onderzoek naar stedelijke vernieuwing in Nieuw-West. Een fysieke plek is de focus (plein, buurt, straat), waarbinnen verschillende sociale thema’s worden onderzocht.
De studenten van de BOOT kweekijver richten zich in 2020, in overleg met de Eigen Haard, op de stedelijke vernieuwing in de Wildeman.

Aanvullende informatie