Artikel

Effecten evenementen en festivals op natuur

Cie: Infrastructuur en Duurzaamheid 11 januari 2017

In Amsterdam worden veel grootschalige, commerciële evenementen georganiseerd in parken en andere groengebieden. Bekende evenementenlocaties in en rond Amsterdam zijn Gaasperpark, Westerpark, Flevopark, Sloterpark, Amsterdamse Bos, Diemerbos, Twiske en Spaarnwoude. Deze evenementen leiden tot voortdurende maatschappelijke en politieke discussie. In oktober 2015 nam de raad een motie aan waarin wordt gevraagd om het in beeld brengen van de ecologische effecten van evenementen. Door deze effecten in beeld te brengen kan de discussie meer gebaseerd worden op feiten en minder op vermoedens. Het doel van deze studie is in beeld te brengen wat wereldwijd bekend is over de effecten van evenementen met hoge geluidsbelasting (zoals dance festivals) op fauna en
flora. Voornaamste middel is onderzoek van literatuur uit binnen- en buitenland. We willen zo exact mogelijk nagaan wat de bekende effecten zijn van evenementen (geluidsbelasting en drukte) in groengebieden op de daar aanwezige fauna en flora. Hierbij is met name bij de fauna een uitsplitsing naar soortgroepen gehanteerd: (broedende) vogels, vleermuizen, landzoogdieren, amfibieën, insecten.

Behandeld in Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 11 januari 2017

Behandelend ambtenaar: rve ruimte en duurzaamheid, Niek Bosch, niek.bosch@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Bron: Sjoerd Dirksen Ecology

research, consultancy & management

sjd@sjoerddirksenecology.nl

auteurs: S. Dirksen, J. de Fouw

 

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, R. Daalder

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten