Artikel

Huisvestingslocaties statushouders

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 8 januari 2020

De afgelopen jaren zijn er op verschillende plekken in de stad (soms grootschalige) bouwprojecten opgeleverd als woonlocaties voor statushouders, ofwel vluchtelingen met een Nederlandse verblijfsvergunning. De woonlocaties worden veelal bewoond door statushouders en andere groepen jonge Amsterdammers. In opdracht van het stedelijk coördinatieteam asielzoekers en vluchtelingen (directie Werk, Participatie en Inkomen) heeft OIS een draagvlakmeting uitgevoerd onder omwonenden van drie woonlocaties voor statushouders en andere (jonge) bewoners in Amsterdam. Het gaat om de locaties Startblok Elzenhagen (open sinds eind 2018/begin 2019), Hoogte Kadijk 401 (geopend in augustus 2019) en Admiraal de Ruijterweg 410 (opening januari 2020). Het doel van de draagvlakmeting is om in kaart te brengen wat omwonenden vinden van de huisvestingslocatie in hun buurt en wat zij tot nu toe merken van (de bewoners van) de huisvestingslocatie, of wat zij verwachten hiervan te merken als de locatie in gebruik wordt genomen.

Draagvlakmeting huisvestingslocaties statushouders/factsheet vluchtelingen

 

Behandeld in de Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 8 januari 2020

Behandelend ambtenaar: Marieke Hendriks, m.hendriks@amsterdam.nl

In opdracht van Werk, Participatie en Inkomen, Stedelijk Coordinatieteam Asielzoekers en Vluchtelingen

Bron: www.amsterdam.nl/OIS

Voor meer info klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten