Artikel

Op een dag aan de keukentafel… (2016)

Onderzoek naar de opbrengsten van de keukentafel Nieuw-West

De Keukentafel is een laagdrempelig project waarbij ouders en kinderen thuis worden begeleid door studenten van de Hogeschool van Amsterdam. Het programma is ontwikkeld door Buurtwinkels voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT). Het doel van De Keukentafel is de aandacht voor en het werken aan schoolwerk in het gezin te bevorderen ten einde de leerprestaties van de kinderen te verbeteren. Gedurende vijftien weken worden de gezinnen wekelijks anderhalf uur begeleid door eerstejaars Pedagogiek studenten. De ondersteuning richt zich op het versterken van de vaardigheden van de ouders om hun kind te helpen met school, op het creëren van een ondersteunende leeromgeving en op de schoolontwikkeling van het kind zelf. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die thuis worden ondersteund bij het schoolwerk zich meer op hun gemak voelen op school en beter presteren (Desforges & Abouchaar, 2005; Kloosterman, 2010; Smit, Driessen, Ruiter & Brus, 2007). De Keukentafel richt zich met name op gezinnen voor wie Nederlands niet de eerste taal is en is een laag sociaal-economische positie verkeren.

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag in hoeverre De Keukentafel de gestelde doelen bereikt en daadwerkelijk bijdraagt aan de schoolse ontwikkeling van kinderen en een ondersteunende leeromgeving thuis.

Auteurs:

M.J. Koerhuis
E. Verspoor
R. Fukkink
A. van den Bos

Media

Documenten