Artikel

MSc Thesis UvA - Open Source Amsterdam: De functie van kunst in de openbare ruimte van Amsterdam Zuidoost

Door H. M. Keijzer

Kunst in de publieke ruimte is al jaren een fenomeen. Er is veel over geschreven, er is veel onderzoek naar gedaan, er wordt over gesproken in commissies, buurtbijeenkomsten, gemeentelijke werkgroepen, stichtingen en noem maar op. Toch lijkt het vaak alsof de mensen die het meest in contact komen met de kunstwerken, bewoners in de omgeving, de mensen die de kunst dagelijks passeren of er vanuit de werkplek zicht op hebben, geen binding hebben met de kunst. De vraag waarom mensen op een bepaalde manier reageren op kunst in de openbare ruimte staat aan de basis van het onderzoek dat ik voor deze scriptie heb uitgevoerd.

H.M. Keijzer

Universiteit van Amsterdam

Dhr. drs. D.J. Elshout

15 augustus 2009

Link naar publicatie

Aanvullende informatie

Media

Documenten