Artikel

Co-creatie plekken

Co-creatie als instrument voor participatieve democratie

In het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda heeft het college van burgemeester en wethouders de ambities en doelen geformuleerd voor democratisering in Amsterdam. Hierbij heeft het college aangegeven zeven co-creatieplekken te willen starten, waar meer samengewerkt wordt met Amsterdammers. In elk stadsdeel wordt een co-creatieplek gemaakt.

Uitgangspunten notitie, juli 2019

Media

Documenten