Artikel

Amsterdamse aanpak statushouders 2018/2019

Raad 22 januari 2020

Het jaarverslag verschijnt iets later dan de vorige jaarverslagen. Daarom zijn ter informatie ook de resultaten tot en met augustus 2019 bijgevoegd. Daarnaast heeft Regioplan een onderzoek opgeleverd naar de effectiviteit van de aanpak. Dit onderzoek richtte zich op een eerdere periode, maar is in 2019 opgeleverd en wordt u nu daarom gelijktijdig aangeboden. De voornaamste resultaten van beide producten zijn samengevat en er wordt bekeken hoe de Amsterdamse resultaten zich verhouden tot de Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding vluchtelingen 2019 van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). De Amsterdamse aanpak statushouders richt zich al sinds haar start in 2016 op de duurzame integratie en participatie van statushouders. Het college heeft in het coalitieakkoord aangegeven de aanpak voort te willen zetten en te willen borgen in de organisatie. Ook heeft het college aangegeven we ons richten op duurzaam en structureel werk in plaats van op snelle uitstroom.

Behandeld in Raad 18/19 december 2019 en Raad 22 januari 2020

Voor meer informatie klik hier

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en onderwijs, 13 november 2019

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs, 30 oktober 2019 

Voor meer informatie klik hier 

 

Behandelend ambtenaar:

Claudia Goeree, claudia.goeree@amsterdam.nl

Dorien Vogelsang, d.vogelsang@amsterdam.nl

 

Auteurs: Regioplan

Alle rechten voorbehouden

Aanvullende informatie

Media

Documenten