Zoekopdracht (861)

Nieuw op openresearch

Hier vind je de meest recent geplaatste (onderzoeks)artikelen op openresearch. Dit kunnen zowel afgeronde als lopende (onderzoeks)artikelen zijn.

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Icoon Nieuw op openresearch

861 resultaten
 • Openbaar

  Werkwijze bevolkingsprognose 2021

  OIS publiceert elk jaar in februari de nieuwe bevolkingsprognose van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Bevolkingsprognose 2021-2050

  OIS publiceert elk jaar in februari de nieuwe bevolkingsprognose van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Verhuiskansen binnen Amsterdam

  De totale populatie vanuit het verhuizingenbestand van OIS van niet…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet Economische kerncijfers Amsterdam december 2020 en januari 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  Animatie: Seksuele grensoverschrijding in Amsterdam

  Zes procent van de Amsterdammers heeft wel eens te maken gehad met…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen: Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn

  Lees meer over
 • Openbaar

  Veerkracht pilot 2: Proefimplementatie en evaluatieonderzoek van 'Op weg met veerkracht' in Amsterdam

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcasts - Dossier Voedsel

  In dit artikel vindt u een overzicht van podcasts met betrekking tot…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcasts - Dossier Democratisering

  In dit artikel vindt u een overzicht van podcasts met betrekking tot…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Podcasts - Dossier Mobiliteit

  In dit artikel vindt u een overzicht van podcasts met betrekking tot…

  Lees meer over
 • Openbaar

  OGGZ Monitor

  De openbare gezondheidszorg draagt zorg aan personen of gezinnen waarbij…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gezondheid van oudere migranten in de vier grote steden

  In de grote steden zijn inwoners van 65 jaar en ouder een belangrijke en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Actieonderzoek doorontwikkeling advies en meldpunt OGGZ

  Sinds 1 januari 2020 is het advies- en meldpunt OGGZ actief. Burger en…

  Lees meer over
 • Openbaar

  R&D GGD Data

  De laatste GGD R&D gelden zijn aangewend om een GGD brede inventarisatie…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Profielonderzoek naar straatdealers

  Profielonderzoek naar straatdealers door gegevens betreffende…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoek effecten coronacrisis op daklozen

  Binnen een ZONMW onderzoek van de Radboud universiteit in Nijmegen naar de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het verhaal achter de veiligheidscijfers

  Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) zijn wereldwijd grote…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor stroomstootwapen (SSW)

  De Nationale Politie treft op dit moment de voorbereidingen voor de…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Monitor advies en meldpunt OGGZ

  Het Advies- en Meldpunt OGGZ is een regionale meldfunctie voor personen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Hoe doen wij actieonderzoek?

  Hoe doen wij actieonderzoek, waarom en wat levert het op? Joachim Meerkerk…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Tender Tool - Circulaire Gevel

  AID Handreiking bij Gronduitgifte, Gevels

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderdeel Brandveiligheid

  AID Handreiking bij Gronduitgifte, Gevels

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderdeel Circulariteit

  AID Handreiking bij Gronduitgifte, Gevels

  Lees meer over
 • Openbaar

  AID Handreiking bij Gronduitgifte, Gevels

  Volledige publicatie

  Lees meer over
 • Openbaar

  Troebel zicht op vissenwelzijn

  Onderzoek naar vissenwelzijn in de supermarkt

  Lees meer over
 • Openbaar

  Superlijst Gezondheid 2020

  Welke supermarkt maakt gezond de makkelijke keuze?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Superlijst Groen 2021

  Duurzaam voedsel: Welke supermarkten nemen de leiding?

  Lees meer over
 • Openbaar

  Documentaire toont verandert landschap in de MRA door de eeuwen heen

  De ruimte in Nederland staat onder druk en dat geldt zeker voor het gebied…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdam Wetlands

  Binnen het programma Amsterdam Wetlands werken Staatsbosbeheer

  Lees meer over
 • Openbaar

  Miljoenen voor Amsterdam Wetlands

  Meer natuur, het uitbreiden van recreatiemogelijkheden en nieuwe…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Atlas van de Regio (MRA)

  Ruimtelijke differentiatie en integratie in kaart

  Lees meer over
 • Openbaar

  Het metropolitane landschap als strategische opgave

  Plan van Aanpak actualisering actieprogramma Metropolitaan Landschap 2016

  Lees meer over