Artikel

Methode integrale aanpak openbare ruimte

Casus Amstelstad

De inrichting van de openbare ruimte en ondergrond werd voorheen bepaald door de stedenbouw erboven. Maar nieuwe ontwikkelingen, zoals de toename van ondergrondse infrastructuur, een sterke verdichting van de bouwopgave, de energietransitie en andere duurzaamheidsopgaven kantelen de zaak: de openbare ruimte en ondergrond gaan dwingend medebepalen hoe we de bovengrond inrichten.

Amstelstad fungeert als casus voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe werkmethode. Voorgesteld wordt om de opgedane kennis en ervaring stadsbreed te delen middels een werkboek en een database aan maatregelen. Voor de uitontwikkeling van de methode is blijvende samenwerking met landelijke kennisinstituten en lokale partners echter onontbeerlijk.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: park

Media

Documenten