Artikel

Onderbelichte aspecten van eenzaamheid

Vijf experts aan het woord

Eenzaamheid wordt als een belangrijk sociaal vraagstuk gezien. Toch was deze aandacht voor het vraagstuk er niet altijd. Het eerste advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) over eenzaamheid kwam uit in 1997. Na dit advies is de aandacht voor eenzaamheid als sociaal probleem in Nederland gegroeid, ook bij Movisie. In dit essay geven vijf experts antwoord op de vraag: Waar zouden we meer aandacht aan moeten besteden bij het aanpakken van eenzaamheid?

De deskundigen onderstrepen nog eens dat we precies moeten zijn over de problematiek waar we iets aan willen doen. Eenzaamheid kent vele gezichten en kan niet in zijn algemeenheid ‘bestreden’ worden. Bovenal komt uit de interviews een helder beeld naar voren van onderwerpen waar we nog veel winst kunnen behalen.

Bron en meer informatie: website Movisie

Media

Documenten