Artikel

Kappers in Amsterdam

Begin 2018 stonden er in het handelsregister 1.061 ondernemers als kapper ingeschreven. Niet al deze ondernemers drijven een kapsalon (40% werkt vanuit zijn of haar woning) en bovendien komt het veel voor dat zelfstandige kappers samen een kapsalon runnen. Er zijn begin 2018 in Amsterdam 643 kapsalons plus 20 kapperszaken in hotels, ziekenhuizen en verzorgings-/bejaardentehuizen. De vrees dat door de BTW-verhoging per 1 januari 2019 het aantal kappers zal dalen lijkt ongegrond.

Op de kaart is de spreiding van de kappers te zien. De meeste kapsalons bevinden zich in winkelgebieden en winkelstraten.

2019_nieuws_kappers_1.jpg

Aanbod
De kaart hieronder laat het aantal kapsalons per 10.000 inwoners zien. Gemiddeld zijn er 7,6 kapsalons per 10.000 inwoners met uitschieters naar boven (Burgwallen Nieuwe Zijde) en naar beneden (Middelveldse Akerpolder);  in enkele wijken zijn helemaal geen kapsalons. Het Centrum en de wijken eromheen zijn goed bedeeld met kapsalons,  in de buitenwijken zijn er veel minder. Als ook de kappers die vanuit een woning opereren worden meegeteld zijn er meer kappers per 10.000 inwoners (12,6) maar het beeld blijft in grote lijnen hetzelfde.
In 1950 was het aanbod aan kapsalons veel hoger, toen waren er 11,4 kapsalons per 10.000 inwoners. Als het aantal mensen dat als kapper werkten als maatstaf wordt genomen was in 1965 het aanbod het hoogst, toen waren er 32 kappers per 10.000 inwoners, nu zijn dat er 24. Het aanbod aan kappers was dus in het verleden groter.

2019_nieuws_kappers_2.jpg

Ontwikkeling
Volgens de bedrijventelling van 1950 waren er in Amsterdam 951 kapperszaken, alle kapsalons.  Er werkten toen 2.438 mensen, gemiddeld 2,6 per kapperszaak. In 1965 is het aantal kapperszaken gedaald maar er werkten wel meer mensen (2.749), er heeft dus schaalvergroting plaatsgevonden. Er werken dan ruim 3 mensen per kapperszaak.  Begin 2018 werken er 1.707 kappers in een kapsalon, 335 werken er vanuit hun woning, die laatste zijn bijna allemaal eenmanszaken.
De meeste kappers gebruiken eenmanszaak als rechtsvorm, als er meer kappers in een kapsalon werken schrijven ze zich soms allen apart in (het maximum is 14) maar meestal wordt dan voor een vennootschap onder firma gekozen. Er zijn enkele ketens actief waarvan Rob Peetoom met ruim 80 mensen in dienst de grootste is. Ook is er een aantal franchise-formules waarvan Salon B met 16 salons  in Amsterdam de grootste is.

2019_nieuws_kappers_3.jpg

Het aantal kapperszaken is tot begin jaren negentig afgenomen, daarna stijgt het weer, vooral vanwege thuiskappers, mensen die geen kapsalon hebben maar op locatie (meestal bij mensen thuis) komen knippen. In 2007 had 77% van de kappers een kapsalon, in 2018 is dat gedaald naar 61%.
Een deel van de toename van het aantal kappers kan ook  worden verklaard door de mode: hipsters met baarden en snorren vragen kennelijk meer verzorging. Waren er in 2010 maar enkele kapsalons die zich als barbier afficheerden, in 2018 zijn dat er 33. Vooral sinds 2013 neemt het aantal barbiers toe.

Invloed BTW verhoging
Het vervallen van de vestigingseisen voor kappers per 1 januari 1996 en het verlagen van het BTW tarief voor kappers per 1 januari 2000 hebben in Amsterdam nauwelijks invloed gehad op het aantal kappers.
De geringe invloed van de verlaging van het BTW tarief in 1996  wordt bevestigd door een recent onderzoek van het Centraal Planbureau voor geheel Nederland. De kappers hebben indertijd de prijzen verlaagd maar men ging niet vaker naar de kapper. Daarom wordt ook geen groot effect verwacht van de komende verhoging  van het lage BTW tarief van 6 naar 9% per 1 januari 2019. Dit wordt bevestigd door Fins onderzoek.

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: 2019_nieuws_kappers_0.png

Media