Artikel

Zorg voor je buurt

Hoe kan de gebouwde omgeving ervoor zorgen dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen? Het Lectoraat Bouwtransformatie van Urban Technology presenteerde onlangs een serie oplossingen voor de ouderenvriendelijke stad in de publicatie Zorg voor je buurt.

Deze publicatie is een verkenning van de manier waarop het ruimtelijk perspectief kan bijdragen aan het realiseren van een ouderenvriendelijke stad. Op basis van deze verkenning signaleren we drie kennisvragen:
1. Grip op buurtfundamenten: wat zijn, mede geredeneerd vanuit het gebruik en de beleving van de leefomgeving door
ouderen, de belangrijkste routes, voorzieningen en plekken op buurtniveau?
2. Dynamische monitoring van transities: wat gebeurt er, staat er te gebeuren en wat betekent dit gezamenlijk
(dataverzameling)?
3. Op zoek naar nieuwe arrangementen: wat zijn concrete oplossingsmogelijkheden en welke partijen kunnen elkaar
daarin versterken?

Verkregen van HvA Urban Technology

Media

Documenten