Artikel

Barometer Welvaart en Welzijn

Noord-Holland vergeleken met Nederland

Hoe staat Noord-Holland er voor? Op het gebied van:

Economie: Cijfers over BBP per hoofd van de bevolking, consumentenvertrouwen, werkgelegenheid en bedrijfsvestigingen

Demografie: Cijfers over bevolkingsgroei, groene en grijze druk en demografische druk

Wonen: Cijfers over woningtekort, groei woningvoorraad en waarde woningen

Inkomen en vermogen: Cijfers over vermogen, besteedbaar inkomen, inkomensongelijkheid en langdurig laag inkomen

Werk: Cijfers over (langdurige) werkloosheid, arbeidsparticipatie, arbeidsongeschiktheid

Opleiding: Cijfers over opleidingsniveau en voortijdig schoolverlaten

Milieu en Leefomgeving: Cijfers over CO2-uitstoot, fijnstof, leefbaarheid en living planet index

Levensgeluk: Cijfers over tevredenheid over gezondheid en het leven

De Barometer kan worden geraadpleegd middels onderstaande link:

https://data.noord-holland.nl/content/barometer-welvaart-en-welzijn

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: https://data.noord-holland.nl/content/barometer-welvaart-en-welzijn