Deelnemer

Arie Wilschut

Hogeschool van Amsterdam

Lector didactiek van de maatschappijvakken

Arie Wilschut studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Vervolgens legde hij zich toe op het onderwijs, aanvankelijk als docent in het voortgezet onderwijs, maar al spoedig als didacticus aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn belangrijkste interesse is de wijze waarop mensen met geschiedenis omgaan, hoe geschiedenis hun denken en bestaan benvloedt en hoe zij geschiedenis leren.

Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een geschiedtheoretisch-didactisch proefschrift: Beelden van tijd; de rol van historisch tijdsbewustzijn bij het leren van geschiedenis (in de Verenigde Staten uitgegeven als Images of Time: the rol of an historical consciousness of time in learning history). Arie Wilschut speelde als secretaris van de Commissie-De Rooij in de jaren 2001-2002 een belangrijke rol bij de totstandkoming van het tientijdvakkenkader voor het Nederlandse geschiedenisonderwijs. In de jaren 2006-2010 gaf hij leiding aan het eindexamenexperiment havo-vwo dat op dit nieuwe tijdvakkenkader gebaseerd was.

 • Openbaar

  Onderzoek ‘moeilijke gesprek in de klas’

  Lees meer over
 • Openbaar

  Effecten van vakkenintegratie

  een literatuurstudie

  Lees meer over