Collectie (0)

Werken aan Duurzame Oplossingen (Onderzoeksthema)

Als samenleving moeten we de juiste balans tussen people, planet en profit vinden. Dus duurzaam werken met passie en respect voor het draagvermogen van de wereld, met tegelijkertijd een gezonde focus op (verdere) economische groei. Alleen dan kun je zorgen voor een goede kwaliteit van leven, voor nu en voor toekomstige generaties.

Om dit te realiseren onze studenten, onderzoekers en medewerkers aan duurzame en verrassende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Al deze onderwijs- en onderzoeksactiviteiten hebben een gemeenschappelijk doel: een sociale, veilige en stabiele samenleving.

Meer informatie

Onderzoek

De Randstad is voor ons een interessant onderzoeksveld. Dit relatief kleine dichtbevolkte gebied kampt namelijk met dezelfde complexe vraagstukken als elke metropoolregio. In afstemming en samenwerking met het werkveld gebruikt Inholland de Randstand daarom als proeftuin. Wij ontwikkelen hier duurzame innovaties voor een goede kwaliteit van leven voor zoveel mogelijk mensen. De uitkomsten hiervan zijn relevant voor de Randstad én voor metropolen elders in de wereld, op de korte en lange termijn.

Bekijk de onderzoekslijnen

Bron en meer informatie: website Duurzame Oplossingen

Afbeelding credits

Icon afbeelding: bron: inholland

Sorteren op: