Artikel

OV SAAL middellange termijn

Resultaten van het onderzoek naar maatregelen voor de SAAL-corridor.

Het project Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL) is onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Eén van de doelen van het programma is te komen tot hoogfrequent spoorvervoer op de drukste trajecten in de brede Randstad, zo ook in de SAAL-corridor. Een goede bereikbaarheid zowel via de weg als per openbaar vervoer is van groot belang voor de economische ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam. Zo zijn er plannen voor extra woningbouw in Almere, voor de ontwikkeling van de Zuidas in Amsterdam tot werklocatie van internationale betekenis en voor de ontwikkeling van Schiphol en Lelystad Airport. De ontwikkelingen rondom Almere zijn vastgelegd in de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer

Uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Augustus 2013

 

Bron: website Rijksoverheid

Media

Documenten