Artikel

Terroristische dreiging in Nederland

Het is onduidelijk of en in hoeverre de aanslagen in nabijgelegen landen ook van invloed zijn op de risicobeleving van de Nederlandse bevolking Niet alleen aanslagen in buurlanden kunnen van invloed zijn op de risicoperceptie in Nederland, maar ook het, door de overheid ingeschaalde, dreigingsniveau. De vraag rijst of en in hoeverre het relatief langdurig hoge dreigingsniveau (substantieel, niveau vier van vijf, sinds maart 2013) de risicoperceptie van de Nederlandse bevolking beïnvloedt. Onderzoek laat zien dat terroristische aanslagen tot gedragsveranderingen onder de bevolking kunnen leiden, zoals veranderingen in mobiliteit en stemgedrag (Baird e.a. 2015; Huddy e. a. 2005; Mumpower e. a. 2013; Rubin e. a. 2005). Of dit ook gebeurt in het geval van een terroristische dreiging is tot op heden niet duidelijk. Tevens bestaat onduidelijkheid over de mogelijkheden waarop de overheid kan communiceren over een eventuele terroristische dreiging.

Auteur(s):Liem, M.C.A., Kuipers, S.L., Sciarone, J.

Organisatie(s):Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs, WODC

Jaar van uitgave:2018

 

Bron: website WODC

Media

Documenten