Artikel

Links-extremisme in beeld

Dit is een verkennend onderzoek naar links-extremisme in Nederland met de volgende centrale probleemstelling:
Op welke thema’s profileren links-extremistische groeperingen zich momenteel in Nederland, wat kan gezegd worden over hun organisatie, mobiliserende thema’s en modus operandi, en wat is hun invloed en positie binnen het huidige politieke klimaat?

Auteur(s): Ham, T. van, Hardeman M., Esseveldt, J. van, Lenders, A., Wijk, A. van

Organisatie(s): Bureau Beke , WODC

Jaar van uitgave: 2018

 

 

Bron: website WODC

Media

Documenten