Artikel

Syriërs in Nederland

Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland

In deze studie staan Syriërs centraal van 15 jaar en ouder die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 een status hebben gekregen. In deze periode hebben 44 duizend Syriërs een status gekregen. Voor deze studie is een survey uitgevoerd onder 3.200 Syriërs (respons 81%).

Er wordt ingegaan op de vlucht, hun ervaringen met de opvang, hun gezondheid, het leren van de Nederlandse taal en hun participatie in het Nederlandse onderwijs. We laten zien hoeveel mensen al betaald werk hebben, in hoeverre ze contacten onderhouden met autochtone Nederlanders en of ze zich veilig en thuis voelen in dit land. Ook bevat de publicatie informatie over welke betekenis religie heeft voor Syriërs en welke waarden binnen deze groep belangrijk zijn. Er is apart informatie verzameld over de leefsituatie van inwonende kinderen.

Auteur(s): Dagevos, J. (red.), Huijnk, W. (red.), Maliepaard, M. (red.) (WODC), Miltenburg, E. (red.)

Organisatie(s): Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), WODC, CBS, RIVM

Jaar van uitgave: 2018

 

Bron: website WODC

Media

Documenten