Artikel

Aard en omvang ouderenmishandeling

Voorliggend rapport biedt op basis van verschillende perspectieven zicht op de aard en omvang van ouderenmishandeling bij thuiswonende 65-plussers in Nederland. Actuele kennis over deze problematiek is in een vergrijzende samenleving als de onze van groot belang om meer grip te krijgen op het probleem en de aanpak ervan.
Er werden interviews afgenomen met ruim 1000 65-plussers in de gemeenten Rotterdam, Tilburg en Boxtel. Voorts was er een netwerk van ruim 50 professionals en vrijwilligers die in diezelfde gemeenten ouderenmishandeling signaleerden tijdens een vier maanden durende ‘informantenstudie’.
Er zijn vooraf enkele kaders gesteld om het onderzoek af te bakenen: (1) de ouderen die aan het onderzoek deelnemen zijn 65 jaar en ouder en (2) de ouderen die aan het onderzoek deelnemen zijn thuiswonend. In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen een vijftal vormen van ouderenmishandeling, namelijk verwaarlozing, psychische mishandeling waaronder schending van rechten, fysieke mishandeling, financiële benadeling en seksuele mishandeling.

Auteur(s): Bakker, L., Witkamp, B., Timmermans, M., Janssen, J., Lindenberg, J., Werter, A. (medew.), Boerhoop, R. (medew.), Gorter, M. (medew.)

Organisatie(s): Regioplan Beleidsonderzoek, Avans Hogeschool, Leyden Academy on Vitality and Ageing, WODC

Jaar van uitgave: 2018

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - diversiteit

Media

Documenten