Artikel

Vervolgevaluatie sociale veiligheid op en rond het spoor

Onderzoek maatregelenpakket verbetering sociale veiligheid in treinen en op stations

Begin 2016 heeft DSP-groep een quickscan uitgevoerd waarin is gekeken naar de stand van zaken en de eerste resultaten rondom maatregelen (implementatie) gericht op het verhogen van de sociale veiligheid op en rond het spoor.

Het doel van deze vervolgevaluatie is inzicht te geven in de mate van implementatie van de acht maatregelen en in de ontwikkelingen in (subjectieve en objectieve) sociale veiligheid in de afgelopen jaren. Daarnaast is gekeken in hoeverre de acht maatregelen invloed hebben op de sociale veiligheid.

De probleemstelling van de vervolgevaluatie is: Wat is de actuele stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de maatregelen die genomen zijn ten behoeve van de sociale veiligheid op en rond het spoor, hoe heeft de subjectieve en objectieve sociale veiligheid zich sinds de invoering van de maatregelen ontwikkeld, en wat is te concluderen over de invloed van de maatregelen?

Deze probleemstelling is beantwoord aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe heeft de subjectieve en objectieve sociale veiligheid op en rond het spoor zich ontwikkeld in de periode 2014 – 2016?
  2. Wat is de actuele stand van zaken van de implementatie van de acht maatregelen?
  3. In hoeverre is de inzet van de acht maatregelen (apart en gezamenlijk) te relateren aan de (eventueel) gevonden ontwikkelingen van de subjectieve en objectieve veiligheid?
  4. In hoeverre zijn aanpassingen gewenst om een grotere invloed op de objectieve en subjectieve sociale veiligheid te realiseren?

 

Auteur(s):Broekhuizen, J., Mehlbaum, S., Kapel, M. van, Hamdi, A. (medew.), Kleijne, L. (medew.)

Organisatie(s): Verwey-Jonker Instituut , WODC

Jaar van uitgave: 2017

 

Bron: website WODC

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Treinstoelen - Pxfuel.org

Media

Documenten