Artikel

Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid

Bij het ministerie van Veiligheid en Justitie is de behoefte ontstaan om de ontwikkelingen die samenhangen met het coffeeshopbeleid in 2014, 2015 en 2016 te volgen, daar een landelijk beeld van te verkrijgen en de ontwikkelingen te duiden. Vanuit deze behoefte is een monitor tot stand gekomen waarmee de ontwikkelingen in coffeeshop- en softdrugstoerisme, softdrugsgerelateerde overlast, drugsrunnen en de verkoop van cannabis aan gebruikers buiten de coffeeshop worden gevolgd. De monitor bestaat in totaal uit drie metingen, waarvan de eerste twee metingen (over 2014 en 2015) inmiddels inmiddels uitgevoerd (zie links bij: Meer informatie). Dit is de rapportage van dederde meting die over 2016 is verricht.

De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: Welke (cijfermatige) ontwikkelingen zijn er in de softdrugsgerelateerde overlast, de verkoop van cannabis aan gebruikers buiten de coffeeshops, het drugsrunnen en het coffeeshop- en softdrugstoerisme in 2016? Welke ontwikkelingen zijn waarneembaar in de geografische spreiding van deze fenomenen? Hoe kunnen deze fenomenen lokaal nader geduid worden?

Auteur(s): Mennes, R., Snippe, J., Sijtstra, M., Bieleman, B.

Organisatie(s): Intraval, WODC

Jaar van uitgave: 2017

 

Bron: website WODC

Media

Documenten