Artikel

Internationale verkenning kosten gesubsidieerde rechtsbijstand

Een vergelijkende studie naar Nederland, Finland en Schotland

De centrale vraag in dit rapport is wat geleerd kan worden van een verkenning van de stelsels van gesubsidieerde rechtsbijstand van Nederland, Finland en Schotland met betrekking tot de doelmatigheid van het Nederlandse stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze vraag wordt aan de hand van twee specifieke maatregelen beantwoord. Ten eerste, wat zou het inzetten van advocaten in de eerste lijn voor gevolgen kunnen hebben voor de kosten van het Nederlandse stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand? Ten tweede, wat zou het aanwenden van een rechtsbijstandsverzekering voor gevolgen kunnen hebben voor de kosten van het Nederlandse stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand?

Auteur(s): Scholte, R., Weel, B. ter, Westerveld, M.

Organisatie(s): SEO Economisch Onderzoek, Universiteit van Amsterdam, WODC

Jaar van uitgave: 2017

 

Bron: website WODC

Media

Documenten