Artikel

Agenda Fiets 2017-2020

Er wordt steeds meer gefietst in Nederland. Sinds 2005 is het aantal fietskilometers met bijna 11 procent toegenomen. De snelle opkomst van de elektrische fiets en de groeiende populariteit van fietsen in de stad hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Nederland kent meer fietsen dan inwoners; veel Nederlanders hebben meer dan één fiets. Jaarlijks fietst elke Nederlander gemiddeld zo’n 1000 kilometer. Ruim een kwart van al onze verplaatsingen gaat per fiets. Dat is meer dan in enig ander land ter wereld.

Aan fietsen hebben we veel te danken. De fiets houdt onze binnensteden bereikbaar en leefbaar, brengt talloze mensen naar het werk, zorgt voor plezier en ontspanning en is op het platteland onmisbaar op weg naar de school, de supermarkt of de bushalte. De fiets levert - meer dan we vaak beseffen – ook een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid doordat fietsen ons in beweging houdt. En dat op een uiterste duurzame en milieuvriendelijke wijze. De fiets levert dus veel maatschappelijke baten op.

Nederland staat internationaal al jaren bekend als het land waar het meeste wordt gefietst. Er is een groeiende vraag naar Nederlandse fietskennis. Als we in Nederland een verdere groei van het fietsen mogelijk weten te maken, kan Nederland ook internationaal een gidsland zijn voor het oplossen van wereldwijde opgaven als klimaat-neutrale economie, leefbare steden en gezonde leefstijl.

De fiets moeten we dus koesteren. Er wordt al veel gefietst en het fietsgebruik groeit nog steeds, met name in stedelijke gebieden. Maar er is nog volop ruimte voor verdere groei. Zo is meer dan de helft van de autoritten korter dan 7,5 kilometer, een fietsafstand. En met de opkomst van de elektrische fiets komen ook afstanden tot wel 15 kilometer binnen fietsbereik. Verder stappen steeds meer mensen op de fiets op weg naar de trein, lightrail of bus, zeker nu het openbaar vervoer op het platteland steeds meer onder druk komt te staan.

Een brede coalitie van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en samenwerkingsverbanden die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland - verenigd in de Tour de Force - wil zich daarom de komende jaren sterk maken om die verdere groei van het fietsgebruik ook mogelijk te maken, door meer prioriteit te geven aan fietsbeleid, kansen te benutten en belemmeringen weg te nemen. Zij hebben daartoe een gezamenlijke Agenda Fiets 2017-2020 opgesteld.

 

Auteurs: Ron Hendriks, Koos Louwerse en Erik Tetteroo

Publicatiedatum: 8 december 2016

Bron: website IPO

Media

Documenten