Artikel

Agenda Stad: De SER-agenda voor de Stad

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen bijdragen aan en profiteren van het succes van de stad moet het ontwikkelen en benutten van talent en van ondernemerschap centraal staan. Hierbij is samenwerking tussen alle betrokkenen in de regio essentieel. Maar ook tussen stedelijke regio’s is bestuurlijke afstemming en regie nodig om versnippering te voorkomen. Deze en andere ingrediënten geeft de SER het kabinet mee voor haar Agenda Stad.

Advies nr. 2015/05: 28 augustus 2015 (Commissie stad)

Bron: website SER

Media

Documenten