Artikel

Stedelijke regio’s als motoren van economische groei

Volgens de recente PBL-studie ‘Stedelijke regio’s als motoren van economische groei’ heeft Nederland behoefte aan een nieuwe regionaal economische beleid. Een beleid waarin nationale en regionale agenda’s op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken. Beleid dat zich niet alleen richt op het versterken van de economische structuur maar ook op menselijk kapitaal, woon- en leefomgevingsbeleid en op de infrastructuur.

In economische succesvolle regio’s spelen overheden een actieve rol door te investeren in en het faciliteren van groei. Het is aan de regionale overheden om een gezamenlijke strategie te formuleren en allianties te sluiten tussen publieke en private partijen én met Rijk en provincies. In succesvolle regio’s is het beleid vooral gericht op factoren die van belang zijn voor groei en innovatie en op het creëren van aantrekkelijke plekken om te wonen en te werken.

Geen uniform pad naar economisch succes

Economische groei is padafhankelijk: historische structuren en eerdere gebeurtenissen bepalen de loop van latere ontwikkelingen. Het is de uitdaging om de juiste beleidsmix te vinden rond een gemeenschappelijk doel dat aansluit bij de economische structuur en dynamiek van de regio. Regionaal-economische beleid combineert dus huidige positieve punten, maar richt zich ook op de transformatie naar nieuwe activiteiten en technologieën.

In de onderzochte casestudies zien we hiervan talloze voorbeelden. Bijvoorbeeld hoe München haar clusters inbedde in een innovatiesysteem en haar instituties aanpaste aan nieuwe markten, hoe de Brainport Eindhoven zich opnieuw uitvond, hoe Milton Keynes haar suburbane ligging aan stedelijkheid koppelde, hoe Dublin internationale kennis- en kapitaalstromen wist te verankeren, hoe Amsterdam uitgroeide tot een van de aantrekkelijke steden te wereld, en hoe Madrid wist uit te groeien tot een complete metropool.

Brainport Eindhoven is een van de casestudies besproken in het rapport ‘Stedelijke regio’s als motoren van economische groei’. Voor een interview met Otto Raspe over deze casus zie de site van Brainport Eindhoven.

 

Auteur(s) Otto Raspe (PBL), Martijn van den Berge (PBL) en Thomas de Graaff (VU)
   

 

Bron: website PBL

Media

Documenten