Artikel

Diversiteitsmonitor geactualiseerd

De Diversiteitsmonitor biedt zicht op participatie, de randvoorwaarden voor participatie en de leefsituatie van Amsterdammers. De laatste update maakt het mogelijk om ook de ontwikkeling in de situatie van verschillende groepen Amsterdammers door de tijd te bekijken. Een van de opvallende bevindingen betreft de positie van vrouwen. Met name laagopgeleide vrouwen en laagopgeleide vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaak een laag persoonlijk inkomen. Ook zijn hun randvoorwaarden voor participatie relatief ongunstig.

Ondanks de daling in werkloosheid in 2016 ten opzichte van 2014, ook onder laag en middelbaaropgeleide vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond in Amsterdam, blijft het aandeel vrouwen met een laag persoonlijk inkomen groter (23%) dan het aandeel mannen (17%). Dit verschil tussen mannen en vrouwen is het grootst onder de laagopgeleiden. Naarmate het opleidingsniveau hoger wordt, worden de verschillen kleiner, maar ze blijven wel bestaan.

Amsterdammers met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker een laag persoonlijk inkomen dan Amsterdammers met westerse/zonder migratieachtergrond, ook bij gelijk opleidingsniveau. Dit verschil naar migratieachtergrond is groter onder vrouwen dan onder mannen. Vooral onder laagopgeleide vrouwen is het verschil heel sterk. Zo’n 40-45% van de laagopgeleide vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond heeft een laag persoonlijk inkomen, terwijl dat aandeel onder laagopgeleide vrouwen met westerse/zonder migratieachtergrond tussen 15%-25% ligt.

Vanuit het kansenperspectief is niet te verwachten dat de inkomenspositie van deze groep snel gaat veranderen. Deze groep heeft namelijk ook te kampen met minder gunstige randvoorwaarden voor participatie. Laagopgeleide vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond geven het vaakst aan te maken te hebben met ernstige psychische klachten. Dit aandeel is met 22% groter dan de 16% van de laagopgeleide mannen met een niet-westerse migratieachtergrond en de 13% van de laagopgeleide vrouwen met een westerse/zonder migratieachtergrond dat ernstige psychische klachten heeft. Laagopgeleide vrouwen verkeren ook het vaakst in sociaal isolement.

Meer weten?
Meer gegevens over participatie en randvoorwaarden voor participatie voor verschillende groepen Amsterdammers zijn beschikbaar via deze link naar de Diversiteitsmonitor. De monitor geeft de mogelijkheid om een samenvatting met opvallendste waarnemingen, alle cijfers en grafieken en toelichting op de cijfers en bronnen te downloaden.

 

 

Afbeelding credits

Icon afbeelding: 2016_nieuws_diversiteit_0.png