Artikel

Afstand en betrokkenheid in de gemengde wijk: over afwijzende en loyale groepen bij stedelijke vernieuwing (2010)

In Nederlandse achterstandswijken worden duizenden sociale huurwoningen gesloopt om plaats te maken voor duurdere woningen. Deze stedelijke vernieuwing is gestart in 1997 en is nog steeds gaande. De afgelopen jaren is de wetenschappelijke kritiek op het streven naar gemengde inkomenswijken sterk toegenomen. Een sociale mix van klassen zou de zittende bevolking niet vooruithelpen en zou zelfs sociale tegenstellingen voeden. Er is in de vernieuwde wijken inderdaad weinig contact tussen klassen en er is onvrede over de bevolkingssamenstelling, maar wie zijn de ontevredenen? Wijst een ‘benauwde’ middenklasse afwijkende buren af, of zijn sommige middengroepen juist loyaal aan de gemengde wijk en spelen er hele andere spanningen? Lex Veldboer test in dit proefschrift de houdbaarheid van dominante academische opvattingen over stedelijke vernieuwing en komt op basis van studies in Hoogvliet, de Bijlmer en de Westelijke Tuinsteden tot nieuwe inzichten

Auteur: Lex Veldboer

2010

Media

Documenten