Collectie (5)

Labs en werkplaatsen

Fieldlabs zijn geografische gebieden in Amsterdam waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een concrete onderzoeks- en innovatieagenda. De fieldlabs zijn zo ingericht dat de opgaven in een specifiek gebied vanuit sociaal, fysiek, economisch en politiek-bestuurlijk perspectief integraal kunnen worden aangepakt.

Per fieldlab wordt meerjarig aan een beperkt aantal inhoudelijke thema's gewerkt. De thema's komen tot stand door matching van de vragen die in een gebied leven en expertise die vanuit de HvA beschikbaar is en ontwikkeld wordt. Doel is samen leren en innoveren in de stad.

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Het glazen dak binnenplaats Scheepvaartmuseum - Edwin van Eis - fotobank.amsterdam.jpg

Sorteren op: