Artikel

Doel openresearch.amsterdam

Het doel van openresearch.amsterdam is om onderzoek en kennis te delen, verbindingen zichtbaar te maken en samen te werken aan onderzoek binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Openresearch gaat uit van: een brede definitie van onderzoek, een inzichtelijk onderzoeksproces, toegankelijkheid, geven en delen, open waar mogelijk, eigenaarschap. Openresearch draagt bij aan het gesprek over de betekenis van verschillende feiten.

Toelichting:

  • Brede definitie van onderzoek: Openresearch.amsterdam bevat wetenschappelijk onderzoek, praktijkonderzoek en ontwerpend onderzoek over Amsterdam en de metropoolregio. Onderzoek doen is antwoord zoeken op een vraag; in een gestructureerd proces nieuwe kennis creëren. Opzoeken en uitzoeken kunnen onderdeel zijn van onderzoek doen.
  • Inzichtelijk onderzoekproces: Naast onderzoeksresultaten wordt - in de ruimte voor deelnemers aan openresearch - het onderzoeksproces gedocumenteerd, met onderzoeksvoorstellen, filmpjes, schetsen en tussentijdse producten.
  • Toegankelijk: Het platform is voor ambtenaren, onderzoekers en ontwerpers in de Metropoolregio Amsterdam. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter. 
  • Geven en delen: mensen delen hun onderzoeksmateriaal, zodat anderen het kunnen gebruiken.
  • Open waar mogelijk: er staat openbare informatie op openresearch.amsterdam. Informatie staat in persoonlijke ruimtes (wachtwoord beschermd), in de ruimte voor alle deelnemers aan openresearch (wachtwoord beschermd) en op internet (voor iedereen openbaar).
  • Eigenaarschap en bronvermelding: Mensen zijn eigenaar van hun eigen pagina’s op het platform, en daarmee verantwoordelijk voor de inhoud. Bronnen staan vermeld.
  • Gesprek over waarheid: Openresearch draagt bij aan het gesprek over de betekenis van verschillende feiten. Resultaten van onderzoek worden op zo'n manier geformuleerd, dat mensen het ermee oneens kunnen zijn.
 
Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Sport en spel tijdens de Koningsspelen 2017 in West, fotograaf Edwin van Eis, beeldbank Amsterdam