Project

Bridging the Gap

Rondetafel gesprekken/Round table sessions

Er vindt veel interessant en bruikbaar onderzoek plaats naar inclusie en diversiteit waar wij als beleidsmakers niet altijd van op de hoogte zijn. Om wetenschap en beleid dichter bij elkaar te brengen, organiseren we twee ronde tafelsessies met verschillende invalshoeken rondom deze thema’s. PhD-studenten geven een korte presentatie over hun onderzoek, waarna ze met ons in gesprek gaan over het Amsterdams inclusie- en diversiteitsbeleid.


There is a lot of interesting and useful research on the inclusion and diversity that policy makers know nothing about. In order to connect research and policy, we organise round table sessions around topics that touch on these themes. PhD students will give a short presentation about there findings, after which they will join policy makers in a discussion about Amsterdam inclusion and diversity policies.

Gepubliceerd

Deelnemers