Artikel

Rollen op openresearch.amsterdam

Er zijn verschillende rollen en soorten accounts op openresearch.amsterdam: redacteuren, deelnemers en betrokkenen. Hieronder worden deze rollen toegelicht.

Drie rollen voor gebruikers

Op het platform wordt onderscheid gemaakt tussen 3 rollen met daarbij bijbehorende rechten: redacteuren, deelnemers en betrokkenen.

Redacteuren: voeren de inhoudelijke redactie van een eigen collectie of meerdere collecties op openresearch.amsterdam. Binnen hun collectie kunnen zij nieuwe artikelen, collecties en projecten toevoegen. Zij kunnen ook accounts maken voor nieuwe deelnemers en betrokkenen.

Deelnemers: hebben toegang tot de laag voor alle deelnemers aan openresearch (de ‘rode laag’) en kunnen het werk van andere onderzoekers in deze laag zien. Deelnemers kunnen ook auteur zijn van een of meerdere artikelen en/of collecties op openresearch.amsterdam. Ambtenaren en onderzoekers van kennisinstellingen binnen de Metropoolregio Amsterdam kunnen een deelnemersaccount krijgen. Deelnemers kunnen alleen materiaal plaatsen binnen project/collecties/artikelen waarvan zij eigenaar van zijn.

Betrokkenen: hebben toegang tot de ‘grijze’ werkruimte van het onderzoeksproject waarin zij betrokken zijn, tot de ‘rode’ laag van dit ene onderzoeksproject (en niet de rest van de ‘rode’ laag waarin het materiaal van alle deelnemers is te zien) en tot het materiaal dat op internet is gepubliceerd. Zij kunnen binnen deze werkruimte artikelen en collecties maken. Zij kunnen alleen met toestemming van een redacteur, publiceren op Internet. Voorbeelden van betrokkenen zijn bedrijven, bewoners en maatschappelijke organisaties.

 

Eigenaarschap

De auteurs (redacteuren, deelnemers en betrokkenen) zijn eigenaar van hun artikelen en collecties. Re­dacteuren en deelnemers zijn werkzaam bij de kennisinstellingen en de ambtelijke organisaties en zijn (als auteur) eigenaar van hun eigen collecties en artikelen op het platform. De copyright op het platform voor de artikelen die openbaar zijn (gepubliceerd op het internet) is geregeld via de Creative Commons Licentie: Attribution – Non-commercial – Share alike.

De gemeente Amsterdam is de eigenaar en beheerder van de infrastructuur van het platform en voert de algemene redactie van het platform. De CSO is voor de gemeente product-ei­genaar en verantwoordelijk voor de hoofdredactie en het beheer.

Openresearch.amsterdam wordt onder regie van de gemeente – CSO in overleg met Chief Technology Officer (CTO), Chief Information Officer (CIO), Onderzoek Informatie en Statistiek (OIS) – gefaseerd ont­wikkeld in overleg met de betrokken partijen (groeimodel). Bij de nadere uitwerking (en redactie) zijn de kennisinstellingen, de Amsterdam Economic Board en bureau Metropoolregio Amsterdam en zo nodig andere relevante partijen betrokken.

 

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: rollen pyramide