Artikel

House of Skills: kennis delen

House of Skills is een ‘fieldlab’ waar het bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs, bestuurders uit de regio naast samenwerken, ook experimenteren om verschillende loopbaanprogramma’s te ontwikkelen.

House of Skills heeft als doel een duurzame inzetbaarheid van lager- en middelbaar opgeleiden op de arbeidsmarkt. Een belangrijk element hierbij is dat mensen zelf regie  nemen over hun  arbeidsmarkttoekomst. Een leven lang ontwikkelen staat hierbij centraal.

House of Skills is uniek in Nederland. De kennis en ervaring die House of Skills opdoet wordt op verzoek altijd gedeeld met andere steden en regio’s in Nederland die ook bezig zijn met het bevorderen van intersectorale arbeidsmobiliteit van de lager- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking in hun regio. Om aan de vraag te kunnen voldoen organiseren wij een aantal keer per jaar bijeenkomsten.

Bron: houseofskillsregioamsterdam.nl

Zie ook: www.amsterdameconomicboard.com

House of Skills heeft subsidie gekregen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Alle rechten voorbehouden

Afbeelding credits

Icon afbeelding: partners logo house of skills van website House of Skills