Zoekopdracht (146)

Evaluatie in cluster sociaal

Hier vind je alle onderzoeken binnen het platform die als keywords Cluster Sociaal en evaluatie hebben.

Meer informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Search query logo

146 resultaten
 • Openbaar

  Procesevaluaties allianties- en beleid in Amsterdam

  Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 9 maart 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Onderzoeksplannen 2023 - Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit

  Onderwijs-, Jeugd- & Zorgbeleid, Jeugd- & Zorgmonitoring en -sturing

  Lees meer over
 • Openbaar

  Voortgangsrapportage Amsterdamse Impuls Schoolpleinen 2022

  Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 8 februari 2023

  Lees meer over
 • Openbaar

  Integrale behandeling gezinsleden huiselijk geweld

  Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 23 november 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie Kansenaanpak PO/VO Amsterdam schooljaar 2020-2021

  Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 23 november 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rapport: Implementatie van de SDG's in Amsterdam

  Implementatie van de VN Sustainable Development Goals - Voluntary Local…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Bestuurlijke rapportage Jongerenparticipatie

  Voor jongeren, door jongeren en met jongeren

  Lees meer over
 • Openbaar

  Doelgroepen informele voedsel- initiatieven in beeld

  Gemeenteraad 14 september 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Eindevaluatie Experimenteerruimte Maatwerk

  Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Thrive - Amsterdam mentaal gezond 2019-2021

  Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 7 september 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Rapport Reken op Zuidoost

  Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Urban Sports


  Gemeenten richten openbare ruimtes in met urban sportplekken. Het is…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Effecten van corona op de arbeidsmarktpositie van Amsterdammers met een arbeidsbeperking

  Lees meer over
 • Openbaar

  Effectiviteit vroegsignalering schulden

  Gemeenten hebben veel geld geïnvesteerd in het eerder bereiken van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie intensiveringsmaatregelen sociaal werk

  De gemeente Amsterdam heeft in 2018 de ambitie vastgelegd om van 4.000…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Schuldenvrije buurt

  In 2020 zijn WPI en stadsdeel Noord in de ontwikkelbuurt Vogelbuurt…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Themamagazine Positief Perspectief

  Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 3 februari 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Eindevaluatie Midzomer Mokum 2021

  Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs/KDD/CZJS 2/3 februari 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdams experiment met de Bijstand

  In het Amsterdams Experiment met de Bijstand worden verschillende typen…

  Lees meer over
 • Openbaar

  WER(K)

  Werking, effectiviteit en rendement: kennis van WPI-instrumenten richting…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Aanpak voortijdig schoolverlaten 2021-2024

  Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs/KDD/Zorg 12/13 januari 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie EURO 2020 Europees Kampioenschap Voetbal

  Commissie Zorg, Jeugdzorg en Sport 9 december 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  Pilot Cultuurcoach 2022-2024

  Commissie Kunst Diversiteit Democratisering 8 december 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  Factsheet schoolloopbanen VO - loting/matching

  Gemeenteraad 17 februari 2022

  Lees meer over
 • Openbaar

  Actieplan Veerkracht 2021-2022 tussenevaluatie september 2021

  Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 8 december 2021

  Lees meer over
 • Openbaar

  Leidraad Sociaal Opdrachtgeverschap

  Sociaal Opdrachtgeven en Sociaal Inkopen

  Lees meer over
 • Openbaar

  Amsterdamse Impuls Schoolpleinen - Kennisdocument

  Dit kennisdocument bevat de ervaringen (belangrijkste do’s en don’ts) van…

  Lees meer over
 • Openbaar

  Gemeentelijk instrumentarium voor een gezonde voedselomgeving

  City deal

  Lees meer over
 • Openbaar

  Evaluatie "Iederen Verbonden"

  Commissie Kunst Diversiteit Democratisering 1 september 2021

  Lees meer over