Collectie (1)

Academie van de Stad

Ideële stichting Academie van de Stad legt effectieve verbindingen tussen studenten van hoger onderwijsinstellingen en de stad. Academie van de Stad haalt actuele vraagstukken op bij stedelijke partijen, vertaalt die naar één van haar projectformules en een heldere opdracht voor studenten. De projectcoördinator van Academie van de Stad brengt alle partijen samen en start, faciliteert en bewaakt het gehele projectproces. Op die manier werken studenten in maatschappelijke projecten aan grootstedelijke vraagstukken voor een echte opdrachtgever.

Meer informatie

 Bron en meer informatie: http://www.academievandestad.nl

Afbeelding credits

Icon afbeelding: kernteam Academie van de Stad van http://www.academievandestad.nl/overons.html

Sorteren op: