Collectie (29)

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is het informele samenwerkingsverband van 30 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. In de MRA wonen zo'n 2,5 miljoen mensen (14% van het aantal inwoners van Nederland), die meestal ook in de regio werken en recreëren. De MRA is de motor van de Nederlandse economie, met een aandeel van ruim 20% in het BNP.

The Metropolitan Region Amsterdam (MRA, known in Dutch as Metropoolregio Amsterdam) is comprised of 30 municipalities, two provinces (North Holland and Flevoland) and the Transport Authority Amsterdam. Some 2.5 million people, more than 14 per cent of the Netherlands’ population, live within the MRA. It is the country’s most robust economic region and the MRA also fares well on the international stage.

Meer informatie

Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken de MRA-deelnemers vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. Zij worden ondersteund door een klein, slagvaardig MRA Bureau waarin de platforms Economie, Ruimte en Mobiliteit nauw met elkaar samenwerken.

De drie platforms zijn samengesteld uit wethouders en gedeputeerden van de MRA-deelnemers. Onder het platform Ruimte vallen ook de portefeuillehoudersoverleggen Wonen, Duurzaamheid en Landschap. Op basis van de MRA Agenda en werkplannen bepalen de platforms welke acties de MRA oppakt, wie hierbij optreedt als bestuurlijk trekker en welke ambtelijke ondersteuning hiervoor noodzakelijk is.

Bron: website MRA

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: 7c75bafd-1fcd-4e52-9c8b-56551609c601.PNG

Icon afbeelding: Station Bijlmer Arena - Edwin van Eis - fotobank.amsterdam.nl

Sorteren op: