Article

Rapport - meedoen met beperkingen

Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 28 september 2022

In 2021 heeft de Nationale ombudsman besloten om bijzondere aandacht te besteden aan de
financiële problemen van sociale minima. Een deel van deze groep is voor hun bestaanszekerheid afhankelijk van financiële ondersteuning van de overheid. Dit geldt ook voor jongeren met een beperking, die vaak leven van een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) of de Participatiewet. Jongeren met een beperking lopen veel risico op langdurige financiële problemen. Dat komt onder andere door ingewikkelde wetten en regels, grote administratieve lasten, onzekere financiën en weinig toekomstperspectief. De overheid gaat ervan uit dat jongeren financieel voor zichzelf kunnen zorgen als zij 18 jaar worden, eventueel met hulp van ouders. Maar het leven van jongeren met een beperking ziet er vaak anders uit. Zij verdienen zelf meestal niet genoeg geld en zijn dan afhankelijk van de overheid. Zij geven vaak aan dat de overheid hen beperkt.

Behandeld in Commissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding 28 september 2022

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: Nationale ombudsman - nationaleombudsman.nl

Onderzoeksteam:
Chloë van Vliet, projectleider
Paula Breedveld, onderzoeker
Marije de Bruin, onderzoeker
Thomas van Manen Kooij, trainee

Additional info

Media

Documents