Collection (1)

Promotieonderzoek: Onderwijsvrijheid, segregatie en de wet

In deze collectie staat informatie en documentatie horende bij het promotieonderzoek van Farhad Sabet. Sabet werkt als juridisch adviseur bij Gemeente Amsterdam en schrijft daarnaast in deeltijd aan een proefschrift over een onderwerp dat van belang is voor de stad Amsterdam.

Zijn onderzoek richt zich op de volgende hoofdvraag: Hoe werkzaam is de wetswijziging op het primair- en het voortgezet onderwijs uit 2006 bij het voorkomen van segregatie in het onderwijs?

Looptijd onderzoek: 2021-2025
Begeleiding: Prof. R. van Schoonhoven, dr. mr. K. de Vries (VU, Faculteit Rechten, Staats & Bestuursrecht)

More information

Image credits

Icon image: Justitia

Sort on: